هدف از این تحقیق بررسی سازه های تاثیر گذار بر ارزش از دید مشتریان اپراتور تلفن همراه با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 


فهرست مطالب
سازه‌هاي تاثيرگذار
بر ارزش از ديد مشتريان اپراتور تلفن همراه
 كيفيت    
 تعريف كيفيت در استاندارد:    
 پنج ويژگي در كيفيت    
 كيفيت از ديدگاه مشتري    
 كيفيت از ديدگاه تامين كننده    
 ارتباط كيفيت خدمات با ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور تلفن همراه    
 تعريف تنوع و انواع استراتژي‌هاي تنوع        
 ارتباط تنوع خدمات با ارزش مشتريان اپراتور تلفن همراه:    
 تصوير ذهني برند    
 تعريف برند    
 ارزش ويژه برند و ابعاد تشكيل دهنده آن    
 تصوير برند        
 ارتباط تصوير ذهني شبكه با ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور تلفن همراه    
 تعريف قيمت با نرخ        
 عوامل موثر بر قيمت گذاري        
 مراحل قيمت گذاري        
 ارتباط قيمت شبكه و نرخ تماس با ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور تلفن همراه    
پيشينه تحقيق
 پيشينه تحقيق        
 تحقيقات داخلي        
 تحقيقاتي خارجي        
 مدل مفهومي تحقيق    

 

 


كيفيت واژه رايج و آشنايي است كه از مفهوم و نحوه كاربرد آن تفاسير گوناگوني به عمل آمده است. اما وجه مشترك همه تعاريف (سازگاري كالا يا خدمت با نيازها و انتظارات مشتريان) است. به عبارت ديگر كيفيت وقتي بدست مي‌آيد كه توليد يا خدمت، انتظارات مشتري را برآورده سازد.