در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - لودر در31 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و جداول طبق شرح زیر ارایه شده است:

1- مقدمه

2- شناسايي

3- موارد کاربرد

4- بارگيري ماشين آلات حمل مواد خاكي

5- خاكبرداري

Related image

6- تخريب آسفالت خيابان ها جهت تجديد بنا

7- بلند كردن بار و انتقال آن:

8- تميز كردن قشر سطحي زمين كارگاه:

9- جدول مشخصات ظرفیت جام لودر و ظرفیت های کامیون ها

10- ظرفيت جام

Related image

11- جدول ضرائب راندمان جام لودر ها

12- بار مجاز در حين عمليات

13- انتخاب لودر

14- انواع لودر

15- لودر با چرخ لاستيكي

16- تخمين ميزا ن كار ، قاعده 9000

Related image

17- لودر با چرخ هاي زنجيري:

18- تخمين ميزان كار:
19- بيل راست - بيل لودري

20- ساير انواع لودر ها و حفار ها:
21- لودر با تسمه نقاله

Related image

22- ماشين هاي لاروب:
23- مخارج ساعتي لودر:

24- جدول مخارج ساعتي مالكيت و بهره برداري لودر هاي با قدرت مختلف – در شرايط عادي كار (بر حسب تومان)*

Image result for ‫جدول   مخارج ساعتي  لودر هاي با قدرت مختلف – در شرايط عادي كار‬‎

Image result for ‫جدول   مخارج ساعتي  لودر هاي با قدرت مختلف – در شرايط عادي كار‬‎