هدف از این تحقیق بررسی سرمایه انسانی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 سرمایه انسانی 
 مفدمه
 بیان مسأله
 پیشینه متغیر
 تحلیل و نتیجه گیری

 

 

 

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، منابع شرکت به عنوان مهم¬ترین محرک رقابت و عملکرد محسوب می¬شوند. این منابع شامل دارایی¬های مشهود و همچنین دارایی¬های نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت است که به گونه ای کارآ و اثربخش در راستای اجرای راهبردهای سودآور و رقابتی خاص به کار گرفته می¬شود. نوع اول دارایی¬ها (از قبیل اموال، ماشین¬آلات، تجهیزات و فناوری¬های فیزیکی) عموماً مشهود، متداول، به راحتی تقلیدپذیر و قابل جایگزین است.

 

 

 

به علاوه این نوع دارایی¬ها به راحتی در بازار آزاد داد و ستد می¬شود. نوع دوم دارایی¬ها عموماً نامشهود، ارزشمند، نادر و اغلب بی¬نظیر و غیرقابل جایگزین است. این نوع دارایی¬ها، دارایی¬های راهبردی است که می¬تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار و عملکرد مالی برتر شود. در اقتصاد امروزی رشد و تولید ثروت عمدتاً از دارایی¬های نامشهود سرچشمه گرفته و پیشرفت¬های اقتصادی اکثر سازمان¬های موفق نیز حاکی از این مطلب است که ارزش¬افزایی بیشتر متکی به دارایی¬های نامشهود است تا دارایی¬های فیزیکی.