هدف از این تحقیق بررسی نوآوری گرایی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
نوآوری گرایی  
 مقدمه
 بیان مسأله 
 پیشینه متغیر
 تحلیل و نتیجه گیری 

 

 

 

"تنها یک تعریف صحیح از هدف کسب و کار وجود دارد: ایجاد مشتری... این مشتری است که کسب و کار را مشخص می¬کند... از آنجا که هدف کسب و کار ایجاد مشتری است هر سازمانی تنها دو وظیفه اساسی دارد: بازاریابی و نوآوری". بازارهای جهانی بطور فزاینده برای سازمان¬ها رقابتی شده است. افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات، جهانی شدن تقاضای مشتریان و رقابت بیش از حد، شرایطی است که هر روزه سازمان¬ها با آن درگیر هستند.

 

 

 

توسعه محصول و نوآوری برای بقا و موفقیت سازمان¬ها حیاتی هستند. همچنین آنها می¬توانند نیازها و احتیاجات مشتریان را نسبت به محصولات و خدمات عرضه شده کنونی مؤثرتر ارضا نمایند. سازمان¬ها در پاسخ به تغییرات در دانش مدیریتی و فنی، رقابت در صنعت، اهداف مدیران ارشد برای کسب شایستگی¬های متمایز و بهبود سطح عملکرد سازمانی، نوآوری را می¬پذیرند.

 

 

 

شرکت¬ها بدون نوآوری قادر به باقی ماندن در رقابت نیستند، اما همیشه بین نیاز به تغییر و نیاز به فرآیندهای کارآمد که پس از سالها تکرار و تمرین ساخته شده¬اند، تعادل وجود دارد. نوآوری به عنوان(( پیاده¬سازی ایده¬های جدید که ایجاد ارزش می¬کنند)) تعریف می¬شود. این توصیف کلی به انواع مختلف از نوآوری مانند توسعه محصول، به کارگیری فناوری فرآیندهای جدید و شیوه¬های مدیریت اشاره دارد.

 

 

 

این به معنای پذیرش محصولات و یا فرآیندهای جدید برای افزایش رقابت¬پذیری و سودآوری، بطور کلی براساس نیازها و الزامات مشتری است.  نوآوری نشان دهنده فرهنگی سازمانی است که معرفی فرایندها، محصولات و ایده¬های جدید که زیربنای گرایش استراتژیک در درازمدت هستند را تشویق می¬کند.

 

 

 

نوآوری در محصولات / خدمات جدید و پیاده¬سازی فرآیندهای کلیدی در حال تبدیل شدن به منابع برای مزیت رقابتی سازمان هستند. نوآوری ابزار اصلی است که به وسیله آن سازمان می¬تواند به رشد پایدار دست یابد. نوآوری به سازمان¬ها کمک می-کند با تلاطمات محیطی روبه رو شده و با پیچیدگی¬های فزاینده محیط رقابتی امروزی سازگار گردند.

 

 

 

بدین ترتیب شرکت¬های نوآور می¬توانند به این چالش¬ها سریع¬تر پاسخ دهند و محصولات و فرصت¬های جدید بازار را بهتر از شرکت¬های غیر¬نوآور کشف کنند. نوآوری ابزاری است برای تغییر یک سازمان که می¬تواند در قالب یک پاسخ به تغییرات محیط داخلی یا خارجی در قالب یک اقدام مؤثر برای تأثیرگذاری بر محیط باشد. از آنجا که حتی باثبات¬ترین محیط¬ها نیز تغییر می¬کنند، سازمان¬ها باید بطور مداوم نوآوری-هایی را انجام دهند.