هدف از این تحقیق بررسی معرفی سازمان امور مالیاتی با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
 تاریخچه و سابقۀ موضوع تحقیق    
 تحقیقات انجام شده در سطح بین الملل    
 تحقیقات انجام شده در سطح ایران     
 معرفی سازمان امور مالیاتی ، مالیات ، مودی    
 تاریخچه    
 تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور    
 مفهوم مالیات    
 تعاریف گوناگون از مالیات    
 اصول توجیهی اخذ مالیات    
 اصل اثر سیاسی    
 اصل اثر اجتماعی    
 اصل اثر اقتصادی    
 اهمیت مالیات    
 اهداف مالیات    
 اهداف مهم دولتها درزمینه مدیریت مالیاتی    
 اهداف نظام مالیاتی    
 مشخصه های مهم یک نظام مالیاتی    
 بررسی نظام مالیاتی و اقتصادی ایران    
 بررسی عملکرد نظام مالیاتی    
 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی    
 بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات    
 مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب    
 مشکلات ساختار کنونی نظام مالیاتی    
 فرهنگ مالیاتی    

 

 

 

در جهان كنونى كه امكان تولید انبوه كالا و خدمات زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، براى تولیدكنندگان راهى جز جلب رضایت مشترى باقى نمانده و دیگر نمى توان حیطه بازار و عرضه را با ابزارهاى محدود گذشته تعریف كرد. تجربه نشان داده است، سازمان هایى كه ازمنظر سنتى به مفاهیم مشترى، كالا، بازار، فروش، خرید، رقابت، تبلیغات، كیفیت و ... نگاه كرده و مى كنند علاوه بر عدم كسب موفقیت، سرمایه هاى خود را هم از دست داده اند.

 

 

 

با ظهور اقتصاد رقابتى مفاهیمى چون مشترى مدارى و كسب رضایت مشترى، پایه و اساس كسب و كار تلقى شده و سازمانى كه بدان بى توجه باشد از صحنه بازار حذف مى شود. امروزه نقش مشتریان از حالت پیروى از تولیدكننده به هدایت سرمایه گذاران، تولیدكنندگان و حتى محققان و نوآوران مبدل گشته است. به این ترتیب بسیارى از مفاهیم و تئورى ها بر محور «مشترى» نگارش شده اند. سمت و سوى كلیه فعالیت هاى بنگاه اقتصادى براى تأمین نیازهاى مشترى و كسب رضایت و اعتماد اوست. در بازار گسترده امروز موفقیت یا عدم موفقیت یك بنگاه اقتصادى به رفتار مشترى بستگى دارد.

 

 


اوست كه با مطالعه و بررسى نیازهاى خود و بازارگسترده و كالاهاى متنوعى كه دراختیاردارد و باتوجه به امكانات و استعداد خود به ارزش گذارى مواردى همچون قیمت، مرغوبیت، كیفیت و... مى پردازد و درنهایت انتخاب مى كند.امروزه شركت‌هاي پيشرو سعي مي‌نمايند كه از طريق «ارضاء كردن عوامل پر‌اهميت براي مشتريان به بهترين نحوه ممكن» سود‌آوري خود را افزايش دهند. اين نكته كليدي‌ترين پايه موفقيت آنها و بر پايه استراتژي نگهداري مشتري است. اما بسياري از اين شركت‌هاي ارضاي كاركنان خود به عنوان مشتريان داخلي غافل مانده‌اند.