هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
  رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی    
 پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش    
  تحقيقات مشابه در زمينه‌ي جامعه پذیری سازمانی    
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور    
 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور    
 تحقيقات مشابه در زمينه‌ي تعهد سازمانی    
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور    
 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور    

 

 


فرایند جامعه پذیری سازمانی بدان سبب در رفتار سازمانی کاربرد دارد که به اوائل کودکی محدود نمی شود، بلکه در سراسر زندگی انسان وجود دارد. مخصوصا طبق شواهد موجود، جامعه پذیری می تواند یکی از بهترین تبیین های چرایی رفتار کارکنان در سازمان باشد. جامعه پذیری می تواند بر عملکرد، ثبات و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بگذارد به گونه ای که می تواند کارکنان را در جهت آنچه سازمان می خواهد پیش ببرد و نهایتاً فرد همانی شود که سازمان می خواهد.