هدف از این تحقیق بررسی نوروفیدبک و حافظه با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

منشاء سیگنالهای مغزی           

کارکردهای امواج مغزی

پرتکل های درمانی با استفاده از نوروفیدبک

انواع نوروفیدبک

ارزیابی های یک کاناله ودو کاناله

تعاریف ونقائص عملکردهای اجرایی  

توجه  و تمرکز

تغییر میزان توجه                                    

ساختار حافظه

انواع حافظه

خزانه حسی

خزانه پژواکی         

حافظه نهانی دیداری          

کاتب درونی           

حافظه فوری ( کوتاه مدت )  

حافظه بلند مدت     

حافظه معنایی   

حافظه رویدادی  

ا ثر تاخر در یادآوری

پیشینه تحقیقات

منابع

 

 

 

تخلیه یک نورون یا یک فیبر عصبی از واحد پوست سر قابل ثبت. بجای آن باید بطور همزمان هزاران ویا حتی میلیونها نورون یا فیبر ، تخلیه شوند و فقط در این حالت است که پتانسیل های نورون ها و یافیبرها بخاطر اثر برهمزمانی به اندازه ای می رسند که قابل ثبت باشند.

 

 

 

 بدین ترتیب شدت امواج مغزی ثبت شده از پوست  سربا تعدادنورون ها یا فیبرهایی که بطور همزمان تخلیه میشوند ، تعیین میگردد. . در واقع سیگنالهای عصبی غیر هزمان اثر همدیگر را خنثی می کنند(هنریش اچ ; گوین لبن اچ ، 2006 ).  در هنگام بسته بودن چشم ها تخلیه همزمان نورون های زیادی در قشر مغز با فرکانس 13 هرتز  امواج آلفا را تولید میکنند و این امواج برطرح EEG فرد غالب میشوند .