هدف از این تحقیق بررسی زندگی و نظریاتی درباره سالمندی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مرور زندگی

نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری

نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی

نظریه رابرت باتلر

نظریه بازسازی اجتماعی

نظریه جدا سازی  سالمندی

نظریه زیستی شناختی  پیری

اختلالات روانی سالمندی

(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده

پختگی پایان دوره بزرگسالی

ظرفیتهای جدید تحول

تغییرات در سطح بدنی

روی آورد فعالیت

مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند

سقوط غیر قابل توجیه حیاتی

روان درمانی در سالمندان

شادی در سالمندان

ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان

نگرش ما بر سالمندان

برخورد صحیح با سالمندان

منابع

 

 

 

زاسنیسکی و کلیگس اثر بخشی معنا درمانی در کاهش عواطف منفی در افراد سالمند ساکن در مجتمع های بازنشستگی را بررسی کردند. برنامه،بازتابهای خود افراد سالمند را در قالب فیلم و برنامه به انها نشان میداد.این برنامه اعضای یک مجتمع بازنشستگی را در بر میگرفت که به مدت یک دوره 8هفته ای و هر قفته دو ساعت ویزیت را شامل میشوند.