هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری ارتباط موثر با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری ارتباط موثر

مهارت های ارتباطی

الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران

مهارت های لازم برای ارتباط كارآمد

مهارت جرات مندی

منابع

 

 

 

وود(1379) درتعریف ((ارتباط ))می گوید :((ارتباطات میان فردی یک تعامل گزینشی نظام مند منحصر به فرد وروبه پیشرفت است که سازنده شناخت طرفین از یکدیگر است وموجب خلق معانی مشترک در بین آنها می شود)).میر کمالی (1380) در تعریف ارتباط می نویسد ((ارتباط فرایندی است اجتماعی که به وسیله آن ، اطلاعات ،افکار ،عقاید و احساسات یک فرد یا گروه یا زیان یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال داده می شود تاسبب تفاهم، هماهنگی وادراک بارفتار واحدبین گیرنده وفرستنده شود)).

 

 

 

در رابطه با تعریف مفهوم ارتباط،بروکس  وهیث (1993 به نقل ازهارجی ودیکسون ،2004) معتقد ند ارتباط فرآیندی  است که توسط آن اطلاعات ،معنا واحساسات از طریق تبادل  پیام های کلامی وغیر کلامی وغیر کلامی با دیگرافراد در میان گذاشته می شود. ویگینزو همکاران (1994)ارتباط را فرایندی می دانند که به وسیله آن افراد با یکدیگر تعامل کرده وتعاملاتشان را تفسیر می کنند.