هدف از این تحقیق بررسی اعتماد با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
 بیان مساله
اهمیت وضرورت پژوهش
 پیشینه پژوهش 
مطالعات داخلی
مطالعات خارجی
موضوع پژوهش 
اعتماد
تعهد عاطفی ارایه کنندگان خدمت
 حساسیت فرهنگی ارایه کنندگان خدمت
 شایستگی های زبانی ارایه کنندگان خدمت
مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

سازمان هاي امروزي به راحتي كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود را از ساير سازمان ها كشورهاي ديگر تامين مي كنند و تنها منبعي كه به سهولت در شكل ايده آل آن قابل مبادله نيست نيروي انساني است به طوري كه مي توان گفت مهمترين سرمايه رقابتي يك كشور نيروي انساني كارآمد و با استاندارد است.

 

 


  در جريان سالهاي اخير روساي كارگزيني و روان شناسان مشاور، بيش از پيش به منظور ارزيابي بعضي ویژگی های شخصيتی  داوطلب در لحظه حساس استخدام ،روش هاي كاملا دقيق و رضايت بخشي را  الزامي اعلام كرده اند. پژوهش ها هونت و بروو درباره هزاران كارگر موسسات مختلف نشان مي¬دهد كه عوامل شخصيت بيش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسيار زيادي به عنوان عامل اخراج و شكست و عدم موفقيت، ترفيع و پيشرفت دخالت مي¬كنند.

 

 

 

اين مطالعات به اخراج كارگران به دليلي غير از دليل فقدان توليد مربوط مي¬شود .با توجه به شخصيت افراد مي توان فرايند استخدام ،انتقال و ارتقاي آنها را بهتر كرد . از آنجا كه ويژگي هاي شخصيتي افراد به عنوان عواملي براي تعيين رفتار آنان عمل مي¬كنند. مي توان با شناسايي اين ويژگي¬ها براي پيش بيني رفتار چارچوبي به دست آورد. آگاهي از شخصيت افراد مي¬تواند به مديريت سازمان كمك كند تا افراد واجد شرايط را در پست¬هاي مختلف سازمان به-گمارد كه اين كار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جايي كاركنان كاهش و رضايت شغلي آنان افزايش يابد.

 

 

 


 هر شغل داراي ويژگي هايي منحصر به فرد است مثلا آيا اين شغل نياز مند کار فکري است يا جسمي ،محيط شلوغ دارد يا خلوت ،کار به تنهايي انجام مي شود يا با گروه ،نحوه نظارت چگونه است وبسياري از مسائل ديگر ؛در مقابل افراد هم داراي ويژگي هاي شخصيتي خود هستند ،دوست دارند به تنهايي در گروه کار کنند. شخصيت ،مجموعه اي از ويژگي هاي رواني است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد وبر رفتار وتفکر وي اثر گذار است .يا به عبارت دقيق تر شخصيت افراد تركيبي از ويژگي هاي رواني است كه ما براي مشخص كردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به كار مي بريم.