هدف از این تحقیق بررسی کیفیت خدمات آموزشی با فرمت docx در قالب 73 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب:
تحقیق
مقدمه
مدیریت کیفیت
-سیر تحولات مدیریت کیفیت
-رویکردهائی به مدیریت کیفیت خدمات
کیفیت وتعاریف آن
تاریخچه کیفیت
تعریف مشتری از کیفیت
کیفیت درآموزش عالی ونقش اساتید
مشتریان آموزش
مقدمه
مدیریت خدمت
اصول مدیریت خدمت
صنایع خدماتی
تعریف خدمت
-ویژگی ها ومشخصه های خدمات
کیفیت خدمات
-تعریف کیفیت خدمات
-ابعاد کیفیت خدمات
-کیفیت خدمات در آموزش
-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی
-کیفیت خدمات درآموزش عالی
-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی
تفاوت کیفیت خدمات وکیفیت کالا
کیفیت خدمات رضایت مشتری
موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات
چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان
مدل های کیفیت خدمات
-مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت
-مدل سروکوال
-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی
پیامدهای کیفیت خدمات
نقش مشتری(دانشجو)در ارائه خدمات
-نحوه شکل گیری انتظارات
-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی

 

 


مدیریت کیفیت به عنوان روشی برای بهبود فعالیت ها وعملکردهای شرکت محسوب می گردد .امروزه حتی کوچکترین شرکتهای صنعتی وخدماتی به مقوله مدیریت کیفیت توجه خاصی دارند.مدیریت کیفیت وتکنیکهای آن به صورت فراگیر تمامی مرزهای جغرافیایی رادرسطح دنیا درنوردیده است امروزه برای بسیاری از شرکتها ،مدیریت کیفیت به عنوان یک هدف سازمانی شناخته شده است.

 

 

باوجود این که از اواخر دهه 80 واز اوایل دهه 90 تکنیک های مدیریت کیفیت نظیرTQMمعرفی واجراشده اند هم اکنون نیز اعتقاد براین است که عوامل زیر بنائی مدیریت کیفیت برای مدیریت اثر بخش وحفظ رقابت سازمانها امری ضروری است.

 


مديريت كيفيت، مفهومي تئوريك است كه دربخش توليدي صنعتي در نيمه اول قرن گذشته توسعه يافت. تمايل براي كيفيت خدمات، ابتدا دربخش خصوصي خدماتي به وجود آمد .