هدف از این تحقیق بررسی وفاداری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
وفاداری    
 وفاداری    
 رویکردهای وفاداری    
 مراحل وفاداری    
 انواع وفاداری    
 دسته بندی وفاداری از نظر دیک و باسو    
 دسته بندی وفاداری از نظر رولی    
 طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر یورام جی ویند    
 طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر فالکمن    
 مزایای وفاداری مشتریان    
  اهمیت وفاداری مشتری در فعالیت های بیمه    
پیشینه تحقیق

 

 

 

مشکل اصلی تشخیص این نکته است که آیا وفاداری یک متغیر رفتاری یا متغیر مربوط به نگرش است. واژه وفاداری مفاهیمی چون علاقه یا مهر،راستی و صداقت، یا تعهد رابه ذهن متبادر می سازد. وفاداری حدی است که مشتری ها می خواهند به آن مقدار رابطه شان را با یک عرضه کننده حفظ کنند و معمولاٌ از این ناشی می شود که مشتری ها چقدر معتقدند که ارزش دریافتی شان از این عرضه کننده نسبت به سایرین بیشتر است.

 

 

 

وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان کاملاٌ احساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای آنها را برطرف کند ،به طوری که سازمان های رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان مجازاٌ خارج شده و منحصراٌ به خرید از سازمان اقدام کنند. افزایش وفاداری مشتری موجب کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش تقاضای بیشتر مشتریان می گردد.