هدف از این تحقیق بررسی فساد اداری با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب  
مبانی نظری پژوهش
معرفی فساد اداری     
سطوح فساد    
انواع فساد    
فساد سیاسی    
فساد اقتصادی    
فساد اداری یا سازمانی    
تبیین علل موجبه فساد    
رویکرد علمی     
رویکرد تجربی    
رویکرد ارزشی    
رویکرد تطبیقی    
تفاوت در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته    
سیاست هاس کلیدی در مبارزه با فساد    
رقابت در ارائه خدمات دولتی    
تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد    
اقدامات بین المللی مبارزه با فساد    
پیشینه پژوهش    
پیشینه پژوهش در ایران      
پیشینه تحقیقات خارجی

 

 


در جوامع و فرهنگهای گوناگون هرمحقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است برحسب نگرش و برداشتهای خاص،تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است . ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن است.بنابراین درفساد چیزی می شکند .یا نقض می شود، چیز ممکن است رفتاراخلاقی  یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری باشد. گونارمیردال  فساد را درمعنای وسیع تری مورد مطالعه قرارداه است. به نظر وی فساد  گوناگون به تمام اشکال  انحراف یا اعمال قدرت شخص استفاده نامشروع از مقام وموقعیت شغلی قابل اطلاق است.

 

 


فساد طبق تعریفی که درفرهنگ وبستر امده است عبارت است از پاداش نامشروع که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل،فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی جهت کسب منافع شخصی می دانند که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است. بدین ترتیب فساد در حقیقت رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی ،بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه ای است. در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی،خرابی، آشوبب،بزه کاری وظلم آمده است.