دانلود پاورپوینت بررسی مسئله ی بهینه سازی با چند تابع هدف جهت رشته ریاضی در قالب 43 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

بهینه سازی توابع مختلف و گاه متضاد به طور همزمان ترکیب مقادیر توابع هدف مختلف و به دست آوردن یک مقدار برازندگی (Fitness) مسئله به یک تابع تک هدفی تبدیل می شود.بدست آوردن جواب هایی که حداکثر تعداد توابع هدف را بهینه کند مجموعه جواب بهینه ی پارتو (Pareto Optimal Set).

 

 

 

فهرست مطالب
معرفی
بهینه سازی با چند تابع هدف
مجموعه و منحنی جوابهای مسلط نشدنی
انتساب مقدار برازندگی و مرحله انتخاب
بمسائل اساسی در جستجو با چند تابع هدف
مراحل انتخاب و انتساب مقدار fitness
روشهایی با فرض توابع هدف مستقل از هم فرض
حفظ پراکندگی در جمعیت جواب ها
Crowding
ماندگاری
روش های قدیمی
بررسي روش SPEA
روند کلی الگوریتم SPEA
انتساب مقدار ارزياب
مفهوم نیچ و ارزیاب
بهينه سازي به روش NSGA
روند کلی انتساب ارزیاب در NSGA