دانلود پاورپوینت بررسی کتاب نظریه های امنیت جهت رشته علوم سیاسی در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

واقع گرایی انگیزشی معتقدند : هرج و مرج موجود در نظام بین الملل صرفا ناشی از ساختار نظام بین الملل نیست ، بلکه دولت های طمع کار ضرورت ایجاد کمکش نیز هستند ، بقا لزوما اولویت نخست یا تنها دغدغه این دولت ها نیست ، معتقد به تمایز میان دولت های جویای امنیت با دولت های طمع کار ، تاکیید بر شفافیت و نشانه های پر هزینه ( ایدئولوژی ، سیاست ها در برابر اقلیت های کشور ، سیاست در مقابل همسایگان ضعیف ، سیاست نظامی و کنترل تسلیحات  

 

 

این فایل خلاصه و چکیده ای از فصول را بیان می کند.

 

 

فهرست مطالب
فصل اول بیان توضیحاتی درباره مطالعات استراتژیک 
فصل دوم مطالعات امنیتی رئالیسم
فصل سوم مطالعات امنیتی لیبرالیستی 
فصل چهارم مکتب کپنهاگ
فصل پنجم مطالعات امنیتی جهان سوم 
فصل ششم مطالعات امنیتی سازه انگاران 
فصل هفتم مطالعات امنیتی فراساختارگرایان (پست مدرنیست)
فصل هشتم مطالعات امنیتی انتقادی و فمینیستی 
فصل دهم نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای 
فصل یازدهم نظریه امنیتی 
فصل دوازدهم نظریه تهاجم – دفاع 
فصل سیزدهم رهیافت فرهنگ استراتژیک 
فصل چهاردهم ایده امنیت مشترک 
فصل پانزدهم نظام موازنه قوا
فصل شانزدهم نظام مبتنی بر رژیم های امنیتی 
فصل هفدهم نظام امنیتی هژمونیک 
فصل هیجدهم نظام اجتماع امنیتی
فصل نوزدهم الگوی دفاع غیر تهاجمی 
فصل بیستم الگوی امنیتی دسته جمعی 
فصل بیست و یکم الگوی امنیتی تعاونی 
فصل بیست و دوم الگوی بازدارندگی 
فصل بیستو سوم الگوی مشارکت برای امنیت منطقه ای