هدف از این تحقیق بررسی معنویت سازمانی با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه    
معنویت سازمانی    
مفهوم معنویت    
تاریخچه معنویت    
معنويت در محيط كار    
سطوح معنویت در سازمان    
ضرورت  معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی    
ابعاد معنویت سازمانی    
دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار    
رهبري معنوي    
ابعاد رهبري معنوي    
پیشینه تحقیق    
تحقیقات انجام شده در ایران    
تحقیقات خارجی    
جمع بندی    

 

 


قلمرو مديريت و سازمان، چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي، اخيراً تحت تأثير نيرويي قدرتمند تحت عنوان معنويت قرارگرفته كه اگر به درستي اداره و هدايت شود، به نظر مي رسد ظرفيت لازم براي منجر شدن به ژر فترين تشريك مساعي، نه تنها در زمينه هاي حرفه اي، بلكه براي بروز انسانيت تمام عيار را دارا باشد .

 

 


اگرچه تا چند دهه قبل، باور غالب بر اين بود كه اين نيروي عظيم براي جهان مديريت و بازرگاني مناسب نيست؛ (کانگر ،1994) . و هم چنين اين موضوع منحصراً در ادبيات عامه پسند مورد بحث و گفتگو قرار مي گرفت؛(میتروف و دنتون ،1999). اما اكنون به عنوان موضوع پژوهشهاي دانشگاهي و علمي بطور جدي مطرح است.

 

 

 

اين نيروي قدرتمند چنان بر اصول مديريت وبازرگاني پرتو افكنده و نظريه هاي آن را تحت تأثير قرار داده كه از نظر برخي صاحب نظران به عنوان يك تحول و پيشرفت اساسي در حوزه مديريت و بازرگاني شمرده مي شود.. به رغم انتقادات و ترديدها در زمينه هاي نظري و تجربي، روند رو به رشد تحقيق و پژوهش درباره ي اين موضوع در ميان دانشگاهيان، پژوهشگران، مشاوران و نظريه پردازان علم مديريت و سازمان غيرقابل انكار است؛ تا جايي كه سازمانهاي مديريتي حرفه اي، هم چون آكادمي مديريت و آكادمي بين المللي رشته هاي مدیریت در سال 2001 اين حوزه مطالعاتي را به رسميت شناخت هاند.