دانلود پاورپوینت بررسی کلیات مبحث کروماتوگرافی و الکتروفورز جهت رشته مهندسی شیمی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

جداسازی کروماتوگرافیک از یک فاز ساکن تثبیت شده که بر روی آن یک فاز حامل متحرک جریان دارد تشکیل شده است. مولکولهای حل شونده میتوانند بین فازهای ساکن و متحرک جابهجا شوند (مانند یک تسمه نقاله).

 

 

 

فهرست مطالب
کروماتوگرافی
طراحی کروماتوگرافی
اصول کروماتوگرافی
کمیسازی کروماتوگرافی
آزمایش کروماتوگرافی
انواع کروماتوگرافی
کروماتوگرافی مایع
کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی/جداسازی بر حسب اندازه
کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی/جداسازی بر حسب اندازه (کالیبراسیون)
کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی/جداسازی بر حسب اندازه (کاربردها)
کروماتوگرافی تعویض یونی
کروماتوگرافی تعویض یونی (بهینهسازی)
کروماتوگرافی تعویض یونی (ساز و کار)
کروماتوگرافی تمایلی
کروماتوگرافی تمایلی (روشها)
کروماتوگرافی تمایلی (نشانهگذاری با هیستیدین)
کروماتوگرافی فاز معکوس
الکتروفورز
الکتروفورز ژلی
SDS-PAGE
تمرکز ایزوالکتریک
الکتروفورز ژلی دو بعدی