دانلود پاورپوینت بررسی قرارداد های پيمانکاری در قالب 127 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

کارفرما :شخص حقوقی است که طرف  پیمان با  پیمانکار است وکارهای موضوع  پیمان برای وی انجام می شود.مجري طرح: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که ازطرف کارفرما  وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجرا و هماهنگی آنان ، طرح را براساس گزارش امکان سنجی تصویبی با انتخاب مناسب ترین روش ودر چارچوب اعتبارات و مدت مصوب اجراء نماید.

 

 

 

مجری طرح  جهت  مدیریت، کنترل و هماهنگی  پروژه ها و مراحل اجرایی طرح  پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می تواند از یک شرکت به عنوان پیمانکار مدیریت استفاده و کلیه وظایف و مسئولیت های کارفرمایی را بجز موارد ی به وی تفویض نماید.پیمانکار: شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که با عقد قرارداد نسبت به کارفرما متعهد می شود که عملیات اجرایی پیمان را انجام دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
انواع  قراردادهای پیمانکاری 
قراردادهای دو عاملی
پروژه 
مشخصه های یک پروژه
بخش بزرگ کاری یک پروژه
بخش های بزرگ کاری یک پروژه
مراحل اجرای طرح
قرار داد پیمانکاری
مراحل اجرای پروژه های صنعتی
مرحله امکان سنجی
امور مربوط به تهیه طرح مقدماتی
طبقه بندی معاملات 
اعضای کمیسیون مناقصه 
فرایند برگزاری مناقصات 
مراحل ارزیابی کیفی
ترتیب تهیه و تسلیم  پیشنهادها
مناقصه در شرایط زیر لغو می شود
مراحل تنفیذ قرارداد پیمانکاری
موافقت نامه  
تعاریف و مفاهیم 
کسورات صورت وضعیت
تعهدات و اختیارات کارفرما 
تعديل نرخ پيمان
توضیح راجع به پیش پرداخت
توضیح راجع به عدم تحویل کارفرما
حوادث قهری شامل موارد زیراست
خسارت در قراردادهای epc
منابع