دانلود پاورپوینت بررسی عفونتهای شایع بیمارستانی و بیماریابی و مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی جهت رشته پزستاری در قالب 55 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بیمارستانی عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
عفونت
عفونت بیمارستانی
راه هاي انتقال ميكروارگانيسم ها در بيمارستان
پاتوژن هاي منتقله در بيمارستان براساس راه انتقال
عوامل مستعد كننده بيماران به عفونت هاي بيمارستاني
چھار عفونت بر اساس تعاریف استاندارد
عفونت ادراري
عفونت ذات الریه(پنوموني)
عفونت محل جراحي
عفونت خون
VAC
CASE
UTI  Urinary Tract Infection 
SUTI Symptomatic  UTI
Catheter-associated UTI  CAUTI
Non-Catheter-associated UTI  Non-CAUTI
CAUTI or Non-CAUTI in patients 1 Y less
ABUTI (Asymptomatic Bacteremic UTI) عفونت باکترمیک بدون علامت ادراری
USI Urinary System Infectionkidney, bladder, etcسایر عفونتهای دستگاه ادراری 
BSI Bloodstream Infection
LCBI Laboratory-Confirmed Bloodstream Infection
MBI-LCBI Mucosal Barrier Injury LCBI عفونت جریان خون بعلت آسیب مخاطی
SSI Surgical Site Infection عفونت محل عمل جراحی
SIP/SIS: Superficial Incisional Primary/Secondary SSI عفونت سطحی برش جراحی اولیه یا ثانویه
عفونت عمقی برش جراحی اولیه یا ثانویه
عفونت فضا یا ارگان خاص متعاقب عمل جراحی
پیشگیری از عفونت های شایع بیمارستانی
عفونت های بیمارستانی دستگاه تنفسی
عفونت های ناشی از مسیرهای داخل عروقی
SSI Surgical Site Infection عفونت محل عمل جراحی