دانلود پاورپوینت بررسی سازمان دهی و مزایایی آن جهت رشته مدیریت در قالب 44 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

در اين روش سازمان را بر اساس بازارها يا مجاري بازاريابي بخش بندي مي كنند و بر بازاريابي و كارآمد كردن مجاري ارتباط با بازار تاكيد مي شود. هنگامي كه سازماندهي بر مبناي مجاري ارتباط با بازار است؛ راه هايي كه سازمان به وسيله آن با مشتري ارتباط برقرار كرده و علايق وي را تحت تاثير قرار مي دهد ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

 

در اين نوع سازماندهي فعاليت ها به گونه اي برنامه ريزي مي شود تا مشتريان عمده نظير بيمارستان ها ، شركت ها و... جذب شوند؛ در حالي كه بخش بندي بر مبناي مشتري ممكن است مشتري عمده يا جزء باشد . 

 

 


فهرست مطالب
سازماندهي بر مبناي نوع بازار 
شكل زير سازماندهي بر مبناي بازار را نشان مي دهد
سازمان دهي بر مبناي زمان
نمودار زير سازماندهي بر مبناي فعاليت را به تصوير مي كشد
ديدگاه معاصر 
سازماندهي پروژه اي
مزاياي استفاده از اين روش عبارتند از
شكل ذيل سازمان دهي پروژه اي را ترسيم مي كند 
سازماندهي ماتريسي
شكل زير سازماندهي ماتريسي را نشان مي دهد 
شكل زير سازماندهي بر مبناي گروه هاي متداخل را نشان مي دهد
سازماندهي تلفيقي
سازماندهي تيمي
سازماندهي مجازي
ادارات مجازي
سازماندهي پارندي
سازماندهي شبكه اي
شكل زير سازماندهي شبكه اي را نشان مي دهد 
سازماندهي بدون مرز
سازماندهي بر مبناي دانش
شكل زير سازمان مبتني بر دانش را نشان مي دهد