دانلود پاورپوینت بررسی درس حسابداری میانه  1 جهت رشته حسابداری در قالب 359 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول بسط و تکامل مبانی نظری و عملی حسابداری
فصل دوم صورت سود و زیان
فصل سوم ترازنامه یا صورت وضعیت مالی
فصل چهارم صورت گردش وجوه نقد
فصل پنجم حسابداری وجه نقد
فصل ششم حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت
فصل هفتم حسابداری مطالبات
فصل هشتم حسابداری موجودی کالا
فصل نهم حسابداری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

 

 

 

اهداف درس :

آشنایی با مفهوم حسابداری و اصول و قواعد حاکم بر آن
آشنایی با مفاهیم درآمد، هزینه، سود و گزارشهای مربوط به عملکرد مالی
آشنایی با نحوه تهیه، طبقه بندی و مفاهیم حاکم بر ترازنامه

آشنایی با نحوه تهیه صورت جریانهای وجوه نقد
آشنایی با مفهوم وجه نقد و اجزای تشکیل دهنده آن
آشنایی با انواع روشهای ثبت سرمایه گذاریها

آشنایی با طبقه بندی و روشهای حسابداری مطالبات
آشنایی با مفهوم موجودیها و نحوه محاسبه مبلغ قابل انعکاس در ترازنامه
حسابداری دارییهای ثابت مشهود و نامشهود

 


 

حسابداری فرایند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات مالی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی مربوط به واحدهای اقتصادی را اندازه گیری،پردازش و گزارشگری می کند.