هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ سازمانی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
فرهنگ سازمانی 
 تعریف فرهنگ سازمانی
 ویژگی های فرهنگ 
 فرهنگ سازمان 
 نقش فرهنگ سازمانی 
 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان 
 الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی
 الگوی پارسونز 
  الگوی رابینز 
 الگوی هفت Sمک کنزی 
 الگوی پیترز و واترمن 
 الگوی کرت لوین 
 الگوی دیویس 
 الگوی ویلیام اوچی 
 ویژگی های فرهنگ 
 عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی 
 سطوح فرهنگ سازمانی 
 عوامل موثر در پیدایش فرهنگ سازمانی
 منابع فرهنگ
 طبقه بندی فرهنگ سازمانی
 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازمانی 
 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف 
 فرهنگ انطباق پذیر و انطباق ناپذیر 
 فرهنگ بروکراتیک و شهروندگرا 
 انواع فرهنگ سازمانی 
 شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی
 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ های سازمانی
پیشینه تحقیق 
 مطالعات و تحقیقات داخل کشور 
 مطالعات و تحقیقات خارج کشور

 

 

 

تاکنون تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی عنوان گردیده است. در واقع تعریف فرهنگ سازمانی در قالب مشخصی امکان‌پذیر نیست یعنی تعریفی که بطور عام مورد پذیرش واقع شده باشد وجود ندارد. فرهنگ سازمانی در سیستم اعتقادی سازمان آشکار شده و به تناوب از طریق زبان، نمادها و آداب و رسوم که منعکس کننده رفتار ناشی از یک سیستم اعتقادی می‌باشد بیان می‌گردد.

 

 

 

فرهنگ سازمانی از یک سو پیوند دهنده اجزای داخل سازمان و از سوی دیگر عامل تفکیک کننده هر سازمان از دیگر سازمان‌ها است. اکثر مشکلات در خصوص مطالعات فرهنگ سازمانی ناشی از عدم توافق در مورد تعریف آن است. که در نتیجه بین مطالعات مختلف برخورد پیش می‌آید.

 

 

 

بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه تعریفی مشخص از فرهنگ سازمانی به برخی تعاریفی که از سوی صاحب نظران عنوان شده است اشاره می‌کنیم. فرهنگ سازمانی را می‌توان تلاش دیگری برای رسیدن به احساس، معنی، خصوصیت یا تصویر یک سازمان دانست که شامل بسیاری از مفاهیم اولیه سازمان غیررسمی، هنجارها، ارزشها، ایدئولوژی و سیستم‌های آشکار شده می‌باشد. آنچه که صورت بندی حاضر را به عنوان فرهنگ سازمانی مشخص می‌کند اساس انسان شناسانه آن است.