هدف از این تحقیق بررسی صنعت با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های صنعت
صنعت
بخش بندی صنایع در وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت پوست    

 

 


بستر توسعه یعنی فضا و محیطی که عوامل زیرساخت در آن قادر به رشد و نمو مؤثر و کارامد هستند و از اهمیت یکسانی با موضوع توسعه برخوردار است و فقط در شناخت درست و ایجاد این فضاست که محرکه‏های اصلی زیرساخت‏های توسعه می‏توانند فعال شوند.
آماده سازی بستر توسعه الزاما یک دورهء گذرا را طلب می‏کند. در این دوره تمرکز سیاست‏گذاری و ایجاد زمینه‏های لازم برای پایه‏گذاری مبانی توسعه، اهمیت خاصی دارد و می‏تواند فعالیتهای آینده را در جهت نیل به هدفهای توسعه با شتاب و سرعت دلخواه همراه سازد.

 

 

 

تحقیقی با عنوان بررسی الگوهای توسعه صنعت نفت در جهان و راهكار توسعه مطلوب صنعت نفت و زیرساختهای آن در ایران انجام داده اند. نتایج نشان داده است که با در نظر گرفتن این كه نفت مهم ترین منبع درآمد و با ارزش ترین كالای رقابتی ایران در سطح جهانی می باشد، رشد و توسعه این صنعت حیاتی و دیرینه در ایران نیازمند شناخت بهترین روش توسعه این صنعت و زیر ساخت های آن در ایران و برنامه ریزی دقیق و خردمندانه در این خصوص می باشد.

 

 

 

بدون شناخت الگوی مناسب و بررسی شرایط رسیدن به آن، نمی توان راهبرد درستی برای رشد صنعت نفت پیش گرفت و این مجموعه عظیم صنعتی را به طور هماهنگ و منسجم، به سمت مقصود راهبری كرد. در این تحلیل، دو الگوی توسعه نفتی بررسی شده و زیرساخت های لازم جهت تحقق الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت در ایران پیشنهاد می شود. ساختار صنعت نفت در كشورهای مختلف جهان از دو الگوی متفاوت پیروی می كند.