دانلود پاورپوینت بررسی چالش های نظام اداری جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

نظام اداری به مجموعه اجزایی گفته می شود که در ادارة یک بنگاه یا مؤسسه کوچک تا ادارة نهاد بزرگی به نام دولت نقش ایفا می کند .آستین رنی در کتاب حکومت،دولت را مجموعه ای از افراد و نهادها می داند که قانونها را برای جامعه وضع و اجرا می کند . و دارای شاخص هایی مانند،اقتدار فراگیر،عضویت غیرارادی، مقررات آمرانه و انحصار مشروع نیروی فراگیر، است . دولت در دو قالب متفاوت مدرن و سنتی بازشناسی می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
مفاهیم و روش ها
مدیرت دولتی و نظام اداری
الگوی همسازی سیستم
اصلاح مدیریت دولتی
چالشهای نظام اداری
منظور از چالش در این کتاب
سطوح  بررسی مسائل مدیریت دولتی
زمینه یابی
سیکل حیات
ساخت فرهنگی و تاثیر آن بر نظام اداری
ساخت سیاسی و تاثیر آن بر نظام اداری
ساخت اقتصادی و تأثیر آن برنظام اداری
ساخت فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در ایران و تأثیر آن بر نظام اداری
ساخت فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در ایران و تأثیر آن بر نظام اداری