هدف از این تحقیق بررسی سلامت روان و حمایت اجتماعی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سلامت روان 

24-2-نظریه های سلامت روان

25-2-حمایت اجتماعی

26-2-  منابع حمایت اجتماعی

27-2-ابعاد حمایت اجتماعی                                                                                    

28-2- سیستم های حمایت اجتماعی                                                                        

29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن                                                               

منابع

 

 

 

فروم عقیده دارد که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می ورزد آفرینشگر است ، قدرت تخیل و عقل و خرد را در درون خود پروانیده است خودش و جهان را به شکل عمیقی ادراک می کند احساسات پایدار و درستی دارد با جهان می پیوندد و در آن رشد می کند ریشه و اصالت دارد و حاکم بر سر نوشت خویش است انسان سالم دارای جهت گیری منطقی است یعنی تمام قدرت ها و استعدادهای بالقوه اش را در آن بکار می برد.