دانلود پاورپوینت بررسی تمرین عارضه یابی جهت رشته گوناگون در قالب 26 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اولين نمودار علت و معلول به وسيله پرفسور «كاآرو ايشي كاوا» از دانشگاه توكيو هنگام تدريس چگونگي تجزيه عوامل مختلف و ارتباط آنها با يكديگر به مهندسان كارخانه كاوازاكي در تابستان 1943 با طرح و شكلي كه شبيه يك ماهي بود ساخته شد. نمودار علت و معلول از زمره روشهايي است كه از ژاپن سرچشمه گرفته و براي بهبود كيفيت به كار رفته است.

 

 

 


 اين نمودار بعداً به كشورهاي ديگر نيز برده شــده است و گاهي آن را نمودار «ايشي كــــاوا» يا نمودار استخوان ماهي (FISH BONE) نيز مي گويند؛ چرا كه اين نمودار اولين بار توسط پرفسور «ايشي كاوا» مطرح گرديد و ازطرفي ديگر شكل آن شبيه استخوان اسكلت ماهي است كه مشكل، عيب يا معلول در سر آن قرار گرفته است.
 

 

 

سپس اين نمودار به وسيله دكتر «ادوارد دمينگ» به عنوان ابزاري سودمند براي بهبود كيفيت به كار برده شد. او مديريت كيفيت فراگير را پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن آموزش داد و «ايشي كاوا» و «دمينگ» از اين نمودار به عنوان اولين ابزارها در فرايند مديريت كيفيت استفاده كردند.

 

 

 

فهرست مطالب
هفت ابزار کنترل کیفیت
تاريخچه نمودار استخوان ماهي (FISH BONE)
رسم نمودار علت و معلول
ساختار كلي نمودار علت و معلول، به شرح زير است: (شكل 1)
مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
انتخاب روش تجزيه و تحليل براي رسم نمودارايجاد طوفان فكري (BRAIN STORMING)
در اين روش توجه به نكات زير ضروري است
كاربرد نمودار علت و معلول
ارتباط نمودار «پارتو» و «علت و معلول»
نمودار استخوان ماهی  
ليست بارش افكار راه حل‌ها و اولويت بندي
مراجع