هدف از این تحقیق بررسی رهبری با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 رهبری (مروری بر مفاهیم رهبری)  
 نظریه¬های رهبری  
 نظریه¬های صفات مشخصه رهبری  
 نظریه¬های سبک¬های رفتاری  
 نظریه¬های اقتضایی  
 نظریه رهبری تحول¬آفرین  
 رهبری مبادله¬ای  
 پاداش¬های مشروط  
 مدیریت بر مبنای استثناء  
 مدیریت بر مبنای استثناء( فعال ) 
 مدیریت بر مبنای استثناء( منفعل )  
 رهبری عدم مداخله¬گر  
 پيشينه‌تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع   
 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران  
 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج  
جمع¬بندی و چارچوب نظری پژوهش  

 

 


هر تحقیق و و پژوهش علمی که صورت می¬گیرد بر پایه¬ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط¬ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه¬ای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده¬اند و به آن نزدیک شده¬اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی مبانی نظری و چکیده¬ای از کندوکاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان¬نامه و موضوع¬های مشابه در کتاب¬ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می¬باشد.