هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی يادگیرنده با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
هوش هيجاني و فرهنگ سازماني يادگيرنده
 مقدمه  
 خودآگاهي و فرهنگ سازماني يادگيرنده  
 فرهنگ سازماني يادگيرنده  
 ويژگي هاي فرهنگ سازماني يادگيرنده  
 تاريخچه پست 
 اداره كل پست استان آذربايجان شرقي 
پيشينه تحقيق
 مقدمه  
 تحقيقات انجام شده در داخل وخارج 
 تحقيقات انجام شده در داخل كشور  
 تحقيقات انجام شده در خارج كشور   
 انواع مدل هاي هوش عاطفي  

 

 


رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجاني است. هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانها و احساسات در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند.

 

 


تفاوت مدير اثربخش و ناموفق در ارتباط آنها تجلي مي يابد. مديران اثر بخش با هوش عاطفي بالاي خود در ارتباطات بسيار موفق تر از ديگر مديران عمل مي كنند و اين امر را به خوبي به اثبات مي رسانند كه مديراني كه هوش عقلي (IQ) بالايي دارند، نمي توانند تنها با اتكا بر هوش عقلي بالاي خود رهبري كنند بلكه مديري اثر بخش است كه شنونده و سخنگوي خوبي باشد و رابطه ي پايدار و مثبت با ديگران برقرار سازد  احساسات خود و ديگران را به خوبي درك كند و در ارتباطات خود به درستي عكس العمل نشان دهد.

 

 


مديران اثر بخش و موفق به قابليت هاي عاطفي افراد توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي شود تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري در سازمان ها مي گردد كه به عنوان مزيت رقابتي در دنياي رقابتي امروز مطرح مي باشد.

 

 


بنابراين مي توان اين مهم را اين چنين بيان كرد كه مدير اثربخش قابليت عاطفي بالايي دارد و در تصميم گيري بر عناصر عاطفي تأكيد مي كند او به خوبي مي داند زماني رهبري اثر بخش است كه به كاركنان خود به عنوان يك انسان توجه كند و همواره با برقراري رابطه اثر بخش و سازنده، در صدد رشد و پرورش كاركنان خود برآيد.