هدف از این تحقیق بررسی عملکرد کارکنان با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عملکرد کارکنان
تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان
اهمیت و ضرورت عملكرد کارکنان
استراتژي هاي بهسازي عملكرد
عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان
توان يا آمادگي كاري
حمايت سازماني
انگيزش يا تمايل
بازخورد
 سازگاري محيطي
مدیریت عملکرد
 ارزیابی عملکرد کارکنان
فواید ارزیابی عملکرد
پیشینه پژوهشی
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی

 

 

 

کسب موفقیت در عرصه های مختلف کار، زندگی و تحصیل و ... همواره در زمره خواسته ها و آمال افراد قرار داشته و انسانها علاقمند هستند که در انجام وظایف و مسئولیت های محوله سربلند و پیروز شده تا به تبع آن از منافع و نتایج مثبت حاصله در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و ... بهره مند شوند.

 

 


کارکنان به عنوان یکی از سرمایه های گرانبها و منابع با ارزش و حیاتی سازمان، در صورتی که وظایف و مسئولیت های سازمانی به آنان محول شده و مورد تشویق و حمایت قرار گیرند، تبدیل به موتور قدرتمند و فعالی می شود که سال های سال می تواند میزان رشد، بالندگی و پویایی سازمانی را تضمین نماید.