هدف از این تحقیق بررسی سبک های تفکر با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
سبک های تفکر
مفهوم تفکر
جنبه های مختلف مسئله تفکر
فرآیندهای تفکر
انواع تفکر
نظريه خود- مديريتی ذهنی استرنبرگ
پیشینه تحقیقات
پیشینه پژوهش در داخل کشور
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
جمع بندی و ارائه چارچوب نظری

 

 

 

یکی از تفارت های عمده بین انسان و حیوان آن است که رفتار انسان با اطلاعات اندوخته شه و با تجارب کسب شده در طول عمر رابطه ی زیادی دارد، در حالی که حیوانات بیشتر اطلاعات مورد نیاز هنگام تولد در مغز موجود می باشد در حیواناتی که از نظر تکامل در درجات پایین قرار دارند.

 

 

 

این اطلاعات ارثی تقریباٌ تمام مایحتاج حیوان را تأمین می نمایند ولی هر چه حیوان از نظر تکامل در رده های بالاتری باشد، ظرفیت بالقوه بیشتری برای کسب اطلاعات و تجارب مختص به خود دارد. بنابراین در مورد حیوانات می¬توان گفت که بیشترین مقدار حافظه موجود در مغز را حافظه ارثی تشکیل می¬دهد. در حالی که انسان مجبور است بیشتر اطلاعات و حافظه مورد نیاز خود را کسب کند و حافظ اکتسابی بیشترین مقدار حافظه موجود در مغز انسان را تشکیل می دهد.