هدف از این تحقیق بررسی سیستم اطلاعاتی بازاریابی با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
 سيستم اطلاعاتي بازاريابي
بازارهای صنعتی
بازاریابی صنعتی
مشتری صنعتی
ارزش از ديدگاه مشتري
مطالعات بازار
مدل هاي سيستم اطلاعات بازاريابي
مدل سيستم اطلاعات بازاريابي كاتلر
مدل مفهومي آشيل و جوبر 
مديريت بازاريابي و سيستم‌هاي نوين تصميم‌ساز
ضرورت وجود سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي در سازمان‌ها
سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان
دلایل اهميت روزافزون تحقيقات بازاريابي
ضرورت تحقيقات بازاريابي به طور خلاصه
نگاهي به مفاهيم اوليهAHP
فرايند تحليل سلسله مراتبي
سازگاري سيستم

 

 

 

 در عصر حاضر يكي از بارزترين و موثرترين عوامل رشد و توسعه شركتها، اطلاعات و مكانيزم هاي اطلاع رساني مي باشد. بدون ترديد اطلاعات در سازمانها مبناي تمام فعاليت هاست. لذا انجام وظايف و تحقق اهداف سازماني فقط از طريق تسريع و تسهيل جريان اطلاعات و ايجاد شبكه هاي ارتباطي صحيح و كارآمدامكان پذير مي باشد.

 

 


فيليپ كاتلر سيستم هاي اطلاعات بازاريابي را به عنوان يك ساختار مشتمل بر افراد، تجهيزات و رويه هايي براي جمع آوري ،طبقه بندي، تحليل، ارزيابي و توزيع اطلاعات به هنگام دقيق و مورد نياز تصميم گيرندگان بازاريابي تعريف نموده است. يك سيستم اطلاعات بازاريابي نه تنها بايد به عنوان مركزي براي ذخيره اطلاعات وابسته و مرتبط با مشتريان شركت باشد بلكه بايد توانايي جمع آوري، ذخيره و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به آميخته بازاريابي، رقبا، متغيرهاي كلان محيطي و اطلاعات و اسناد و مدارك داخلي شركت را نيز دارا باشد.