هدف از این تحقیق بررسی بهره وری با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
اهميت موضوع
اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان
دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری
عملکرد سازمانی
بهره وری
بهره وری چه هست و چه نیست ؟
شاخص بهره وري  کل عوامل توليد
فاکتور ظرفیت

 

 

 

 در عصر حاضر يكي از بارزترين و موثرترين عوامل رشد و توسعه شركتها، اطلاعات و مكانيزم هاي اطلاع رساني مي باشد. بدون ترديد اطلاعات در سازمانها مبناي تمام فعاليت هاست. لذا انجام وظايف و تحقق اهداف سازماني فقط از طريق تسريع و تسهيل جريان اطلاعات و ايجاد شبكه هاي ارتباطي صحيح و كارآمدامكان پذير مي باشد.

 

 


فيليپ كاتلر سيستم هاي اطلاعات بازاريابي را به عنوان يك ساختار مشتمل بر افراد، تجهيزات و رويه هايي براي جمع آوري ،طبقه بندي، تحليل، ارزيابي و توزيع اطلاعات به هنگام دقيق و مورد نياز تصميم گيرندگان بازاريابي تعريف نموده است. يك سيستم اطلاعات بازاريابي نه تنها بايد به عنوان مركزي براي ذخيره اطلاعات وابسته و مرتبط با مشتريان شركت باشد بلكه بايد توانايي جمع آوري، ذخيره و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به آميخته بازاريابي، رقبا، متغيرهاي كلان محيطي و اطلاعات و اسناد و مدارك داخلي شركت را نيز دارا باشد.