هدف از این تحقیق بررسی سازمان امور مالیاتی کشور با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور
تکالیف سازمان در راستای استاد بالا دستی نظام مالیاتی کشور
مهم ترین اجزای سیاست های کلی نظام اداری
اهم سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیات
اهم برنامه ها و اولویت های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تشکیلات سازمان امور مالیاتی
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات خارج از کشور

 

 

 

سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک موسسه دولتی به استناد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و با هدف افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع موانع سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی مستقل و با تاکید بر مقوله مالیات و کاهش وابستگی به نفت در سال 81 شروع به کار نمود. متن بند الف ماده 59 به قرار زیر است.

 

 


ماده 59:
-    بند الف- به دولت اجازه ماده می شود به منظور افزایش کارایی نظام میالتی و رفع موانع سازمانی موجود و همنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات « سازمان امور مالیات کشور» را به صورت یک موسسه دولتی وزیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی، که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور دارایی و استخدامی کشور به تصویب هیبات وزیران می رسد.