هدف از این تحقیق بررسی کار آفرینی با فرمت docx در قالب 72 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 کارآفريني
كارآفريني چيست؟
 تعاريف كارآفرين
کارآفرين کيست
 کارآفريني سازماني
 چارچوب كارآفريني سازماني
آموزش كارآفريني سازماني
پرورش كارآفرينان سازماني
ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني
 عوامل تسهيل كننده در رشد کارآفريني
اهميت فرهنگ در توسعه کارآفريني
يک کارآفرين بايد چه مهارت‌هايي داشته باشد؟
چرا بايد کارآفريني را آموخت؟
خلاقيت، نوآوري و کار آفريني
فرآيند خلاقيت
 انواع کارآفريني
آموزش  کارآفريني در دانشگاه ها
مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني
 ويژگي هاي مؤثر فناوري اطلاعات در کارآفريني
آشنايي بامنافع اقتصادي کارآفريني دانشگاهي
 آموزش کار آفريني و نقش مراکز علمي دانشگاهي
چالشهاي آموزش کار آفريني
 پرورش گروهي از جوانان مستعد کار آفرين.
برنامه‌هاي کارآفريني در دانشگاه‌ها و کشورهاي مختلف
 اندونزي
اتريش
وضعيت شاخص‌هاي كارآفريني در ايران
 موانع حرکت کارآفريني در ايران

پیشینه تحقیق

جمع بندی

 

 

 

در مورد تعريف كارآفريني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و درك كامل مفهوم و موضوع " كارآفريني " نيازمند اطلاع از ديدگاه هاي بين رشته اي مي باشد. كارآفريني برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته هاي مختلف از نظر روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است. 

 

 


واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي "Entrepreneurs" به معناي "متعهد شدن" نشات گرفته است. كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامي مكاتب اقتصادي از قرن  ميلادي تا كنون به نحوي كارآفريني را در نظريه هاي اقتصادي خويش تشريح نموده اند.