هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 رضایت شغلی
 تعریف شغل    
 اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی    
 عوامل مؤثر در انتخاب شغل    
 تعریف رضایت شغلی    
 روشهای ارزیابی رضایت شغلی    
 عوامل موثر بر رضایت شغلی    
 روابط انسانی و رضایت شغلی    
 کیفیت زندگی کاری    
 ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی    
 افزایش رضایت شغلی    
 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    
 رضایت شغلی و عملکرد    
 تأثیر رضایت شغلی بر سازمان    
 تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی    
 برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی    
 نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق    
 مروری بر مطالعات داخلی
 مروری بر مطالعات خارجی

 

 


قبل از ورود به مبحث رضایت شغلی ابتدا برخی از واژه های کاربردی نظیر تعریف شغل ، پست سازمانی ، اهمیت و علل کارکردن و عوامل موثر در انتخاب شغل و خصوصیات شخصی افراد متقاضی شغل را بطور خلاصه بررسی و تعریف نموده ، آنگاه تعاریف ، نظریات علمی و سیر تکامل مباحث مربوط به رضایت شغلی را بیان می نماییم . 
 

 

 

تعریف شغل: کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می گیرد . پیش از تعریف شغل ، لازم است واژه «پست» توضیح داده شود . «پست» عبارت است از مجموعه ای از کارها، وظایف و مسئولیت هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می دهد. شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارتها، دانسته هاو مسئولیتهای مشابهی را در بر دارد و یا اینکه شغل، تعدادی پست یا مجموعه¬ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه¬اند و تعدادی از کارکنان که معمولاً می توانند از یک پست به پست دیگر جابجا شوند ، آنرا بر عهده می گیرند.