هدف از این تحقیق بررسی عوامل طولانی شدن پروژه عمرانی با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه    
عوامل طولاني شدن طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني
عدم كفايت اعتبارات تأمين شده    
عدم تخصيص كامل اعتبارات تأمين شده    
عدم رعايت زمان بندي مناسب در تخصيص اعتبارات
عدم امكان جابجايي اعتبارات پروژه‌هاي مشابه در يك دستگاه اجرايي
بوروكراسي گسترده و تأخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران
راهكارهاي اجرايي مناسب براي مواجهه با چالش‌هاي فوق
واگذاري برخي طرح‌هاي عمراني به بخش غير دولتي 
ارتقاء بهره‌وري مديريت منابع مالي در اجراي طرح‌هاي عمراني
امكان جابجايي اعتبارات پروژه‌هاي مشابه
استفاده از گردش مالي اعتبارات عمراني دستگاه در بانك عامل
الزامات اجرايي تحقق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني
اخذ مجوزهاي قانوني لازم جهت انتقال اعتبار عمراني دستگاه به بانك عامل
مجوزهاي بانك مركزي براي گشايش LC ريالي از منابع داخلي بانك تا سقف معين
تبديل رديف اعتبارات عمراني دستگاه از حساب قرض الحسنه‌ جاري دولتي به حساب قرض الحسنه‌ جاري
گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي كل دوره اجراي طرح از زمان شروع تا پايان آن در سررسيدهاي مشخص
هدايت گردش مالي پروژه به سمت بانك عامل 
شروع بكارگيري مكانيزم LC ريالي در فازهاي مستقل و يا طرح‌‌هاي جديد  عمراني
مثال اجرايي
بررسي تجربيات جهاني
تجربيات جهاني گشايش اعتبار اسنادي داخلي پروژه‌هاي دولتي
استانداردهاي جهاني مدت اجراي طرح‌هاي عمراني    
پیشینه تحقیق
منابع

 

 

 

امروزه کشورمان در حال پیشرفت و برداشتن گامهای بلند در مسیر توسعه و سازندگی است. در این راستا، اجرای طرحها و پروژه های گوناگون از جمله ایجاد کارخانه های بزرگ تولیدی، پالایشگاه، سد، نیروگاه، دانشگاه، راه آهن، جاده، هشرک مسکونی و ... نقش بسزایی ایفا می کند طرحها و پروژه ها، دارای اجزا و مولفه های بسیار زیاد و پیچیده ای هستند که اداره کاری آنها جز با اعمال مدیریت علمی امکان پذیر نیست.

 

 


در جواب به سئوال دلایل عدم موفقیت پروژه های عمرانی در ایران فقط با فاکتورهای مختلفی برخورد می شود. یکی از این فاکتورها روش مدیریت اجرا پروژه های ساختمانی می باشد. کار ساختمانی فرآیند پویایی است که هر آن پیچیده تر می شود. امروزه، مدیر کار ساختمانی با موقعیت های پیش بینی نشده ای در برنامه ریزی و ساخت تسهیلات خصوصی و عمومی برای تحقق نیازهای جامعه رودرروست.

 

 


در نزدیک به نیم قرن که از پیدایش روشهای مدرن مدیریت پروژه می گذرد، کتابها و مقالات ارزشمندی در زمینه معرفی مدیریت ر به زبانهای خرجی و فارسی هب چاپ رسیده است. هر یک از این آثار، از زایوه ای به موضوع پرداخته اند. اما در هیچ یک از نوشته ها و تحقیقات انجام گرفته توجهی به وضع موجود مدیریت پروژه های عمرانی در ایران نشده است.

 

 


در پژوهش فوق جـامعه مورد بـررسی کارگاه های سـاختمانی در ایران می باشد. در پژوهش فوق روش گرداوری داده ها از طریق نمونه گیری می باشد. با توجه به دسته بندی کارگاه های ساختمانی به نوع دولتی و خصوصی و همچنین دسته بندی از لحاظ ابعاد پروژه روش نمونه گیری خوشه ای برای این پژوهش انتخاب می گردد.