هدف از این تحقیق بررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي
طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت
طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار
 طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد
 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت
سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي
سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش
سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد
 سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك
سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم
سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها    
سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات
سيستم‌هاي اطلاعات اداري
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني
سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري
سيستم‌هاي اطلاعات تجاري
سيستم‌هاي اطلاعات توليد
سيستم اطلاعات جغرافيايي
سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي
سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان
برنامه‌ريزي منابع سازمان
مديريت ارتباط با مشتري
مديريت زنجيره تأمين
سيستم‌هاي همكاري سازمان
پيشينة پژوهش
پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور
پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور
منابع فارسی
منابع لاتين

 

 


 سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است برای تبدیل داده به اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و برقراری ارتباط بین اطلاعات در یک شکل مناسب برای مدیران در همه سطوح و در همه وطایف برای قادر ساختن آنها به اخذ تصمیمات به موقع و اثر بخش برای برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیتهایی که انها مسئول آنها هستند.