دانلود پاورپوینت آموزشی درس اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار جهت رشته پرشکی در قالب 142 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

ورود،تکثیر و گسترش یک عامل عفونی بیماری زا را در بدن انسان یا جانوران عفونت می گویند. بدن در مقابل عفونت ها پاسخ نشان میدهد ،ولی یک عفونت همیشه منجر به بیماری نمی شود.Dis-Ease بــــه معـنـــــاي ناراحتي،در مقابل Ease به معناي راحتي است و عبـارت اســت ازوجــــــود اخـتـــــلال در جســــم يــا روان آدمــــي.

 

 

 

فهرست مطالب
عفونت (Infection)
ادامه ي اصطلاحات رايج
بيماري(Dis – Ease)
ناخوشي
كسالت
ابتلا (Morbidity)
بیماری عفونی (Infectious Disease)
بیماری قابل سرایت(Communicable Disease)
بیماری مسری (Contagious Disease)
آلودگی عفونی (Contamination)
آلودگی غیرعفونی (Pollution)
آلودگی انگلی (Infestation)
عفونت های فرصت طلب (Opportunistic Infections)
عفونت هاي بیمارستانی (Nosocomial Infections)
بیماری های ناشی از دخالت پزشک (Iatrogenic Diseases)
بيماري هاي مشترك (zoonoses)
بيماريهاي قابل گزارش(Notifiable Diseases)
ریشه کنی (Eradication)
حذف (Elimination)
مشخصه هاي ميكروبي (Microbial Characteristics)
يك بار ديگـــر،مفهـــوم اصطلاحات  تعريف شـده را در ذهـــــن خـــود مـــــرور كنيــــد.
نوزادی
شیرخواری
کودکی
نوجوانی و جوانی
سالمندی
عفونت های بی ارتباط با سن
قطره ي صبحگاهي
افراد مسن
در تمام سنين به وي‍ژه جوانان
وضعیت تاهل
تاثیر شغل
مشاغل بهداشتی درمانی
کشاورزان و باغبانان
مشاغلی که با دام و محصولات دامــــی ســر و کــــار دارنــــد
مشاغلی که با پرندگان و ماکیان سـر و کار دارند
کسانی که با آبزیان سروکار دارند
رایزنان سیاسی
توزیع جغرافیائی
تاثیر فصل
مخزن
منبع
تاثیرنژاد
تاثیرمذهب
دوره کمون
دوره واگیری
شدت واگیری
دوزآلوده کننده
وضعیت اقتصادی-اجتماعی
مصونیت – تحمل - مقاومت
ایمنی یا مصونیت(Immunity)
انواع مصونیت
ایمنی یا مصونیت(Immunity)
مقاومت (Resistance)
تحمل (Tolerance)
مدت ايمني
شدید و خفیف بودن ماهیت بیماری
شدید بودن
خفیف بودن
پيش آگهي بيماري را در موارد زير مشخص كنيد
راه های ورود عفونت به بدن
راه های انتقال و انتشار عفونت
حشرات ناقل مهم
حالت ناقلي
عوامل مساعد کننده
محل شيوع بيماري هاي زير را در ايران مشخــــص كنيد