دانلود پاورپوینت حسابدارى مشاركت هاى خاص جهت رشته ی حسابداری در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

این استاندارد باید براى حسابدارى مشاركتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‏هاى مشاركت خاص در صورتهاى مالى هر یك از شركاى خاص و سرمایه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.

 

 

 

فهرست مطالب

دامنه کاربرد

تعاریف برخی از اصطلاحات

كنترل مشترك

مشاركتهاى خاص

كنترل مشترك

توافق قراردادی

محتوای توافق قراردادی

عملیات تحت كنترل مشترك

داراییهاى تحت كنترل مشترك

واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك

صورتهاى مالى تلفیقى شریك خاص

موارد استثنا

معاملات بین شریك خاص و مشاركت خاص

گزارشگرى مشاركت خاص در صورتهاى مالى سرمایه‏گذار

مجریان مشاركت خاص

افشا

تاریخ‌ اجرا

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌