دانلود پاورپوینت کتاب و درس مدیریت عمومی دانش کهن جهت رشته مدیریت در قالب 219 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مديريت عبارت است ازهنرانجام كارازطريق ديگران (دراكر) مديريت فرايندكاركردن بامردم وبوسيله آنها براي دستيابي به اهداف سازماني بادرنظرگرفتن تغييرات محيط است.(كريتنر)مديريت فرايند به كارگيري موثر وكارآمد منابع مادي وانساني برمبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است كه ازطريق برنامه ريزي،سازماندهي، بسيج منابع، هدايت و رهبري وكنترل براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد(رابينز)

 

 

 

فهرست مطالب
 عوامل اصلي و موثر در موفقيت سازمان 
مديريت Management
وظایف مدیریت
وظایف مدیر
سازمان
انواع سازمان ها
انواع مدیران
تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی
تعریف مدیران وظیفه‌ای و مدیران عمومی
مهارت‌های مورد نیاز مدیران
مهارت‌های ادراکی
مهارت های انسانی
مهارت‌های فنی
رابطه بین سطوح مدیریت و مهارت‌های موردنیاز
تعریف نقش
نقش‏های مدیریتی
ده نقش مدیریتی
سیر تحولات مدیریت
نخستین نظریات مدیریت
سیر تحول اندیشه مدیریت
نظریه‌های کلاسیک
نظریه مدیریت علمی
هدف نظریه مدیریت علمی
شعار مدیریت علمی
شیوه‌های لازم برای تعیین بهترین روش انجام کار
اصول مدیریت علمی
برخی از صاحب نظران مدیریت علمی
فرد ریک تیلور:(پدر مدیریت علمی)
گیلبرت ها
هنری گانت
نظریه مدیریت اداری(اصول گرایی)
هدف
اصول چهاردهگانه مدیریت در نظریه مدیریت اداری
طبق نظریه مدیریت اداری توانایی‌های لازم برای مدیران عبارتنداز
اندیشمندان مکتب مدیریت اداری
هنری فایول
ارویک وگیولیک
بوروکراسی
ویژکی های بروکراسی
بنیان گذار مکتب بوروکراسی
ماکس وبر
مکتب نئو کلاسیک ها
نهضت روابط انسانی مبلغ اندیشه‎های زیر شد
مطالعات هاثورن
مهمترین دستاورد های مطالعات هاثورن
نظریات نئوکلاسیک ها
سلسله مراتب نیاز های مازلو
تکلیف
نظریه پردازان علوم رفتاری
نظریه های  نوین مدیریت
سازمان به عنوان سیستم
نظریه کمی مدیریت
نگرش اقتضایی(نگرش موقعیتی)
متغیرهای اقتضایی
مدیریت دانش
اجزا مدیریت دانش
برنامه ریزی
برنامه ریزی به منظور
برنامه ریزی استراتژیک(بلند مدت)
برنامه ریزی استراتژیک
الگوي جامع مديريت استراتژيك 
روش اجرائي برنامه ريزي استراتژيك:(برای مطالعه)
و...